personvern

Cocospy Telefonspion

Denne personvernreglene ("Policy") beskriver hvordan Website Operator ("Website Operator", "vi", "oss" eller "våre") samler, beskytter og bruker personlig identifiserbar informasjon ("personlig informasjon") deg ("bruker" , "Du" eller "din") kan gi på https://www.istarapps.com nettside og eventuelle produkter eller tjenester (samlet, "Nettsted" eller "Tjenester"). Den beskriver også hvilke valg du har tilgjengelig angående vår bruk av dine personlige opplysninger og hvordan du kan få tilgang til og oppdatere denne informasjonen. Denne policyen gjelder ikke praksis for selskaper som vi ikke eier eller kontrollerer, eller til personer som vi ikke ansetter eller leder.

Innsamling av personlig informasjon

Vi mottar og lagrer all informasjon du bevisst gir oss når du fyller ut skjemaer på nettet. Du kan velge å ikke gi oss informasjon, men det er ikke sikkert at du kan dra nytte av noen av nettstedets funksjoner. Brukere som er usikre på hvilken informasjon som er obligatorisk, er velkomne til å kontakte oss.

Innsamling av ikke-personlig informasjon

Når du besøker nettstedet, registrerer våre servere automatisk informasjon som nettleseren din sender. Disse dataene kan inkludere informasjon som enhetens IP-adresse, nettlesertype og -versjon, operativsystemtype og -versjon, språkinnstillinger eller nettsiden du besøkte før du kom til nettstedet vårt, sider på nettstedet vårt du besøker, tiden som brukes på de sidene, informasjonen du søker etter på vår nettside, tilgangstider og datoer og annen statistikk.

Bruk og behandling av innsamlet informasjon

Noe av informasjonen vi samler inn fra deg kan brukes til å tilpasse opplevelsen din; forbedre nettstedet vårt; kjøre og drifte nettstedet og tjenestene våre. Ikke-personlig informasjon som samles inn, brukes bare til å identifisere potensielle tilfeller av misbruk og etablere statistisk informasjon angående bruk av nettstedet. Denne statistiske informasjonen er ikke på annen måte samlet på en slik måte som vil identifisere en bestemt bruker av systemet.

Vi kan behandle personlig informasjon relatert til deg hvis ett av følgende gjelder: (i) Du har gitt deres samtykke til ett eller flere spesifikke formål. Merk at under noen lovgivninger kan vi ha lov til å behandle informasjon til du har innvendinger mot slik behandling (ved å velge bort), uten å måtte stole på samtykke eller noe annet av følgende juridiske grunnlag nedenfor. Dette gjelder imidlertid ikke når behandlingen av personlig informasjon er underlagt europeisk databeskyttelseslovgivning; (ii) Tilveiebringelse av informasjon er nødvendig for utførelsen av en avtale med deg og / eller for eventuelle førkontraktsmessige forpliktelser derav; (ii) Behandling er nødvendig for å overholde en juridisk plikt som du er underlagt; (iv) Behandling er relatert til en oppgave som utføres i allmenhetens interesse eller ved utøvelse av offisiell myndighet som er opptatt av oss; (v) Behandling er nødvendig for formålene med de legitime interessene som forfølges av oss eller av en tredjepart. I alle fall vil vi gjerne avklare det spesifikke juridiske grunnlaget som gjelder for behandlingen, og spesielt om tilbudet av personopplysninger er et lovfestet eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Informasjonsoverføring og lagring

Avhengig av hvor du befinner deg, kan dataoverføringer innebære overføring og lagring av informasjonen din i et annet land enn ditt eget. Du har rett til å lære om det juridiske grunnlaget for informasjonsoverføringer til et land utenfor EU eller til en internasjonal organisasjon som styres av folkeretten eller opprettet av to eller flere land, for eksempel FN, og om de sikkerhetstiltak som er truffet av oss for å beskytte dine opplysninger. Hvis en slik overføring finner sted, kan du finne ut mer ved å sjekke de relevante delene av dette dokumentet eller spørre oss ved hjelp av informasjonen som er oppgitt i kontaktseksjonen.

Brukerens rettigheter

Du kan utøve visse rettigheter angående din informasjon behandlet av oss. Du har spesielt rett til å gjøre følgende: (i) du har rett til å trekke tilbake samtykke der du tidligere har gitt ditt samtykke til behandling av dine opplysninger; (ii) du har rett til å motsette seg behandlingen av din informasjon dersom behandlingen utføres på annen juridisk basis enn samtykke; (iii) du har rett til å lære om informasjon behandles av oss, oppnå opplysninger om visse aspekter av behandlingen og få en kopi av informasjonen som behandles (iv) du har rett til å verifisere nøyaktigheten av dine opplysninger og be om at den skal oppdateres eller korrigeres (v) du har rett til under visse omstendigheter å begrense behandlingen av din informasjon, i så fall vil vi ikke behandle informasjonen din for noe annet enn å lagre det; (vi) du har rett til, under visse omstendigheter, å få slettet din personlige informasjon fra oss; (vii) du har rett til å motta informasjonen din i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format og, hvis det er teknisk mulig, å overføre det til en annen kontroller uten hindring. Denne bestemmelsen gjelder, forutsatt at informasjonen din behandles på automatisert måte, og at behandlingen er basert på ditt samtykke, på en kontrakt som du er en del av eller på grunn av forpliktelser i henhold til kontrakten.

Retten til å protestere mot behandling

Der personopplysninger behandles av allmenn interesse, i utøvelsen av en offisiell myndighet som er viet til oss eller for formålene med de legitime interesser som forfølges av oss, kan du innvende mot slik behandling ved å gi et grunnlag knyttet til din spesielle situasjon for å rettferdiggjøre innvending. Du må vite at dersom din personlige informasjon blir behandlet for direkte markedsføringsformål, kan du når som helst innvende mot den behandlingen uten å gi noen begrunnelse. For å lære om vi behandler personlig informasjon for direkte markedsføringsformål, kan du henvise til de relevante delene av dette dokumentet.

Slik utøver du disse rettighetene

Eventuelle forespørsler om å utøve brukerrettigheter kan rettes til eieren gjennom kontaktinformasjonen som er oppgitt i dette dokumentet. Disse forespørslene kan utøves gratis og vil bli adressert av eieren så tidlig som mulig og alltid innen en måned.

Personvern til barn

Vi samler ikke bevisst inn noen personlig informasjon fra barn under 13 år. Hvis du er under 13 år, vennligst ikke send inn personlig informasjon via nettstedet eller tjenesten vår. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å overvåke deres barns internettbruk og å bidra til å håndheve denne policyen ved å instruere barna om aldri å oppgi personlig informasjon via nettstedet eller tjenesten vår uten deres tillatelse. Hvis du har grunn til å tro at et barn under 13 år har gitt personlig informasjon til oss gjennom nettstedet eller tjenesten vår, kan du kontakte oss.

kjeks

Nettstedet bruker "informasjonskapsler" for å tilpasse din online opplevelse. En cookie er en tekstfil som er plassert på harddisken din av en webside-server. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller levere virus til datamaskinen din. Informasjonskapsler tildeles unikt til deg, og kan bare leses av en webserver i domenet som har gitt cookien til deg. Vi kan bruke informasjonskapsler for å samle inn, lagre og spore informasjon for statistiske formål for å betjene nettstedet og tjenestene våre. Du har muligheten til å godta eller avslå informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler automatisk, men du kan vanligvis endre nettleserinnstillingen slik at den avviser informasjonskapsler.

Annonse

Vi kan vise onlineannonser, og vi kan dele aggregerte og ikke-identifiserende opplysninger om våre kunder som vi samler inn gjennom registreringsprosessen eller gjennom online undersøkelser og kampanjer med bestemte annonsører. Vi deler ikke personlig identifiserbar informasjon om individuelle kunder med annonsører. I noen tilfeller kan vi bruke denne aggregerte og ikke-identifiserende informasjonen til å levere skreddersydde annonser til den tiltenkte målgruppen.

Lenker til andre nettsteder

Vårt nettsted inneholder lenker til andre nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av oss. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for personvernspraksis for slike andre nettsteder eller tredjeparter. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom når du forlater nettstedet vårt, og å lese personvernerklæringene på hvert nettsted som kan samle inn personlig informasjon.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer informasjon du tilbyr på dataservere i et kontrollert, sikkert miljø, beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk eller avsløring. Vi opprettholder rimelige administrative, tekniske og fysiske beskyttelser i et forsøk på å beskytte mot uautorisert tilgang, bruk, modifisering og avsløring av personlig informasjon i sin kontroll og varetekt. Ingen dataoverføring via Internett eller trådløst nettverk kan imidlertid garanteres. Derfor, mens vi forsøker å beskytte dine personlige opplysninger, erkjenner du at (i) det er sikkerhets- og personvernbegrensninger på Internett som er utenfor vår kontroll; (ii) Sikkerheten, integriteten og personvernet til all informasjon og data som utveksles mellom deg og vår nettside, kan ikke garanteres; og (iii) slik informasjon og data kan bli vist eller manipulert i transitt av en tredjepart, til tross for best mulig innsats.

Data brudd

I tilfelle vi blir klar over at sikkerheten til nettstedet er blitt kompromittert eller brukerne Personlig informasjon har blitt avslørt til ubeslektede tredjeparter som et resultat av ekstern aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetsangrep eller svindel, forbeholder vi oss retten til å treffe rimelig passende tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, etterforskning og rapportering, samt varsling til og samarbeid med rettshåndhevelsesmyndigheter. I tilfelle dataovertredelse, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å varsle berørte personer hvis vi mener at det er en rimelig risiko for skade for brukeren som følge av bruddet, eller hvis varsel ellers er lovpålagt. Når vi gjør det, vil vi legge ut et varsel på nettstedet.

Juridisk opplysning

Vi vil avsløre all informasjon vi samler inn, bruker eller mottar dersom det er påkrevd eller lovlig, for eksempel å overholde en stævning eller en lignende rettslig prosess, og når vi tror på god tro at avsløring er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, beskytte din sikkerhet eller sikkerheten til andre, undersøke svindel, eller svare på en regjeringskrav.

Endringer og endringer

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre denne personvernpolitikken knyttet til nettstedet eller tjenestene, effektiv når det legges ut en oppdatert versjon av denne policyen på nettstedet. Når vi gjør det, vil vi legge ut et varsel på hovedsiden på nettstedet vårt. Fortsatt bruk av nettstedet etter slike endringer skal utgjøre ditt samtykke til slike endringer. Retningslinjer ble opprettet med WebsitePolicies.com

Godkjennelse av denne policyen

Du bekrefter at du har lest denne retningslinjene og godtar alle vilkårene og betingelsene. Ved å bruke nettstedet eller dets tjenester, godtar du å være bundet av denne policyen. Hvis du ikke godtar å overholde vilkårene i denne retningslinjene, har du ikke rett til å bruke eller få tilgang til nettstedet og dets tjenester.

Kontakte oss

Hvis du har spørsmål om denne policyen, vennligst kontakt oss.

Dette dokumentet ble sist oppdatert på mai 23, 2018

Tilbake til toppen-knappen
Lukke